Category: Những bài văn hay lớp 3

Tuyển tập những bài văn hay lớp 3 của đội ngũ biên tập viên và các bạn học sinh giỏi Văn trên toàn quốc tổng hợp. Chuyên mục có nhiều bài văn mẫu lớp 3 có thể đáp ứng được việc tra cứu tài liệu văn mẫu cho học sinh và giáo viên.

Kể về một người hàng xóm mà em yêu quý văn mẫu lớp 3

“Bán anh em xa mua láng giềng gần”, câu tục ngữ đã thể hiện được sự gắn bó cũng như tầm quan trọng của những người hàng xóm. Dựa trên mối quan hệ thân thiết của gia đình em và những người hàng xóm, em hãy kể về một người hàng xóm mà em yêu quý nhất.

Kể về người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất

Gia đình là mái ấm tình thương, là nơi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người. Trong ngôi nhà ấy ó những người mà chúng ta thương yêu, kính trọng.  Em hãy kể cho bạn bè về một người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất. I. Dàn ý cho đề bài kể

Kể về một lần được tuyên dương của em

Em đã bao giờ được tuyên dương nhờ làm việc tốt hay hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập chưa? Em hãy kể lại kỉ niệm về một lần được tuyên dương mà em nhớ nhất. I. Dàn ý chi tiết cho đề kể về một lần được tuyên dương của em 1. Dàn ý