Văn hay THPT

Những bài văn mẫu hay và ý nghĩa, tuyển chọn bài giảng văn học và kinh nghiệm học văn cho học sinh cấp trung học phổ thông.

Chữ “tâm” và chữ “tài”

Đề bài: Bàn về nghề văn, có người đã mượn một câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Nhưng có người lại cho rằng:” Văn chương trước hết phải là văn…


Văn chương

Đề bài: Văn chương có quyền nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thuỷ chung" (Báo…


Sức mạnh của văn chương

Đề bài: Sức mạnh của văn chương Tác phẩm văn học muốn trường tồn đều phải mang trong mình một sức hấp dẫn riêng: và cho đến nay, nhân loại đã có một kho tàng văn học khổng lồ. Đọc…


Văn học là nhân học

Đề bài: Nhà văn M.Goocki cho rằng: “Văn học là nhân học" Ý kiến của em về quan niệm trên. Từ đó bàn luận thêm mối quan hệ giữa con người trong cuộc đời và con người trong tác phẩm,…


Đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật

Đề bài: Hãy nêu những đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật và phân tích một số dẫn chứng để làm nổi bật những đặc trưng ấy. Mỗi bộ môn nghệ thuật có một chất liệu riêng, một ngôn ngữ…


Một nghệ sĩ chân chính phải là một nhà nhân đạo từ trong cốt tuỷ

Đề bài: Nhà văn Nga Sê-khốp nói: "Một nghệ sĩ chân chính phải là một nhà nhân đạo từ trong cốt tuỷ”. Hãy bình luận câu nói đó. Điều gì tạo nên tố chất đặc thù của một người nghệ…


Đỗ Phủ với bài thơ Thu hứng

Đề bài: Đỗ Phủ với bài thơ Thu hứng (Cảm hứng mùa thu). Phiên âm: Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,  Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm. Gian gian ba lăng kiêm thiên dũng, Tái thượng phong vấn…


Vương Xương Linh với bài thơ Khuê oán

Đề bài: Vương Xương Linh với bài thơ Khuê oán (Nỗi oán của người phòng khuê)  Vương Xương Linh (? -756) tự là Thiếu Bá, quê ở Kinh Triệu (nay thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây). Vì ông…


Thư viện bài văn mẫu hay cho học sinh phổ thông