Văn hay THCS

Những bài văn mẫu hay và ý nghĩa, tuyển chọn bài giảng văn học và kinh nghiệm học văn cho học sinh cấp trung học cơ sở.

Phân tích bài thơ “Những điều trông thấy”

Đề bài: Phân tích bài thơ “Những điều trông thấy” của Nguyễn Du để nói lên cảm nhận của em về tấm lòng nhà thơ trước hai cảnh đời ngang trái. Ngoài “Truyện Kiều”, “Văn chiêu hồn” bằng chữ Nôm,…


Em hãy phân tích bài thơ “Miếu thờ Mã Phục Ba”

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ “Miếu thờ Mã Phục Ba” để cho thấy bộ mặt ghê tởm của tên tướng giặc phương Bắc. Ngoài kiệt tác “Truyện Kiều”, thi hào Nguyẽn Du còn để lạỉ “Văn chiêu…


Phân tích bài thơ “Cửa ải Quỷ Môn Quan” của thi hào Nguyễn Du

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ “Cửa ải Quỷ Môn Quan” của thi hào Nguyễn Du. “Tiếng thơ ai động đất trời, Nghe như non nước vọng lời nghìn thu … (“Kính gửi cụ Nguyễn Du” – Tố…


Nguyễn Du có biệt tài vận dụng các biện pháp tu từ của văn học dân tộc, đặc biệt là ẩn dụ

Đề bài: Giáo sư Đặng Thanh Lê có viết: “'Nguyễn Du có biệt tài vận dụng các biện pháp tu từ của văn học dân tộc, đặc biệt là ẩn dụ? Hãy phân tích một số câu, một số đoạn…


Nghệ thuật tả cảnh trong Truyện Kiều

Đề bài: Hãy phân tích hai câu thơ trên và phát biểu ý kiến của em về nghệ thuật tả cảnh trong “Truyện Kiều”. “Truyện Kiều” của thi hào dân tộc Nguyễn Du là một công trình nghệ thuật bằng…


Bình luận ý thơ “Đau đớn thay phận đàn bà – Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”

Đề bài: Bình luận ý thơ sau: “Đau đớn thay phận đàn bà, Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. 'Truyện Kiều “ của thi hào dân tộc Nguyễn Du là kiệt tác của nền văn học cổ điển…


Một trong những giá trị lớn nhất của “Truyện Kiều” là tinh thần nhân đạo cao đẹp

Đề bài: Một trong những giá trị lớn nhất của “Truyện Kiều” là tinh thần nhân đạo cao đẹp. Em hãy phân tích một số câu thơ Kiều, đoạn thơ Kiều để làm sáng tỏ nhận xét ấy.  Trong “đề…


Phân tích đoạn thơ “Thúy Kiều báo ân báo oán”

Đề bài: Phân tích đoạn thơ “Thúy Kiều báo ân báo oán”. Từ Hải chuộc Kiều ra khỏi chốn thanh lâu, Kiều trở thành một mệnh phụ phu nhân. Chẳng bao lâu sau, Từ Hải đã có binh cường tướng…


Thư viện bài văn mẫu hay cho học sinh phổ thông