Tóm tắt đoạn trích Uy-lít-xơ trở về

Tóm tắt đoạn trích Uy-lít-xơ trở về
Đánh giá bài viết

Tóm tắt đoạn trích Uy-lít-xơ trở về

Hướng dẫn

Tóm tắt văn bản

Loading...

Uylitxo đến Itacơ quê hương sau 20 năm thời chinh chiến. Chàng giả dạng nguời hành khất đến gặp người chăn lợn cũ Ơmê, sau đó chàng bí́ mật gặp con trai Têlêmac. Hai Cha con bạn mưu giết bọn cầu hôn.Sau 10 năm trì hoãn cuối cùng Pênêlốp,vợ chàng phải ra diện kiến, ai bắn trúng 1 phát xuyên 12 vòng trong của 12 cái rìu thì nàng sẽ lấy người đó.

Uylitxơ vào cung điện của vợ mình trong vai hành khất.Nhũ mẫu Ơriclê theo phong tục đã rửa chân cho chàng, phát hjện ra Uylitxo qua vết sẹo bị lợn lòi húc ở chân. chàng đã ra hiệu cho Ơriclê gjữ bí mật. Cuộc tỉ thí bắt đầu, 108 vị cầu hôn đều thất bạt, chỉ có người hành khất đã bắn xuyên 12 chiếc riu.Hai cha con Uylitxơ đã trừng trị nọn cầu hôn và lũ nhà phản bội.Nhưg pênêlốp vẫn không chịu nhận chàng, chỉ đến lúc Uy chỉ ra dấu riêng cua chiếc chân gường là một cái gốc cây, pênêlop mới chịu nhân ra chồng nàng. Cuôc dàn xếp với thân nhân bọn câu hôn bị giết diễn ra nhữg ngày sau đó.

Minh Nguyệt

Loading...