Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn


Tập làm văn: Ôn tập về

Hướng dẫn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –

***

Mỹ Tho, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sơ Phường 7.

Em tên là: Nguyễn Thu Hường

Nam, nữ: Nữ

Sinh ngày:…………..

Tại: Mỹ Tho

Quê quán: Phường 7, Thành phố Mỹ Tho

Địa chỉ thường trú: nhà 70, đường Lê Lợi, Thành phố Mỹ Tho.

lớp: 5B, Thủ Khoa Huân

Đã hoàn thành chương trình Tiểu học

Em làm đơn này xin đề nghị Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Phường 7 xét cho em được vào học lớp 6 của Trường.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà trường, phấn đấu và rèn luyện tốt.

Em xin trận trọng cảm ơn.

Ý kiến của cha mẹ học sinh Người làm đơn

Chúng tôi trân trọng đề nghị Ban Giám hiệu Ký tên

Nhà trường châp nhận Đơn xin học của Nguyễn Thu Hường

con gái chúng tôi là Nguyễn Thu Hường.

Xin chân thành cảm ơn nhà trường.

Ký tên

Loading...

Nguyễn Thành Hưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

Tân An, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN HỌC MÔN TỰ CHỌN

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Em tên là: Nguyễn Thị Na

Nam, nữ: Nữ

Sinh ngày:…………………….

Tại: Phường 1, Thị xã Tân An

Quê quán: Phường 1, Thị xã Tân An – Long An

Địa chỉ thường trú: Phường 1, Thị xã Tân An

Học sinh lớp: 5A

Em làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường xét cho em được học môn tiếng Pháp theo chương trình tự chọn.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy và hoàn chỉnh nhiệm vụ học tập.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Ý kiến của cha mẹ học sinh Người làm đơn

Chúng tôi kính mong Ký tên

Ban Giám hiệu Nhà trường chấp nhận Nguyễn Thị Na

Đơn xin học lớp tiếng Pháp của cháu

Nguyễn Thị Na.

Xin chân thành cảm ơn Nhà trường.

Ký tên

Nguyễn Trung Hiếu


Minh Nguyệt

Loading...
Xem thêm:  Phân tích đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên: "Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ... Nhưng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi."