Tập đọc: Cậu bé thông minh


Tập đọc: Cậu bé thông minh

Hướng dẫn

Chú ý khi đọc:

Đọc đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà mỗi địa phương dễ đọc sai.

Đọc lưu loát từ đầu đến cuối bài, biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Biết phân rõ lời của người này với lời của người khác trong truyện để chọn một giọng đọc thích hợp.

+ Trả lời câu hỏi

1. Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài?

Trả lời: Nhà vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con biết đẻ trứng, nếu không thì cả làng phải chịu tội. Đó là kế do nhà vua nghĩ ra để tìm kiếm người tài giỏi.

2. Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của vua?

Trả lời: Dân chúng lo sợ sẽ bị nhà vua hành tội vì kiếm đâu ra thứ gà trống biết đẻ trứng? (Chỉ mới có thể đẻ ra trứng).

Loading...

3. Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?

Trả lời: Cậu bé đã kể cho vua một chuyện vô lí là "bố cậu mới đẻ " để từ đó chính vua cũng phải thừa nhận mệnh lệnh của mình ban ra là vô lí.

4. Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì? Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?

Trả lời: Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu sứ giả tâu vua rèn một chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim sẻ làm ba mâm cỗ theo lệnh vua. Như vậy là yêu cầu một việc vua cũng không thể làm được để khỏi phải tuân theo lệnh làm cỗ của vua.

Xem thêm:  Tưởng tượng, kể lại cuộc tranh công của những quyển sách giáo khoa

Nội dung: Ca ngợi sự thông minh, tài trí ứng xử của cậu bé.

Minh Nguyệt

Đánh giá bài viết
Loading...