Tập đọc: Anh đom đóm


Tập đọc: Anh đom đóm

Hướng dẫn

+ Trả lời câu hỏi

1. Anh Đóm lên đèn đi đâu?

Trả lời: Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ.

2. Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm?

Trả lời: Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím Vạc lặng lẽ mò tôm ở ngoài sông.

3. Tìm một hình ảnh đẹp của anh Đóm trong bài thơ?

Trả lời: Sau đây là hình ảnh đẹp của anh Đóm:

Vung ngọn đèn lồng

Anh Đóm quay vòng

Loading...

Như sao bừng nở

Nội dung: Đom Đóm rất chuyên cần. của các loài vật ở làng quê vào ban đêm rất đẹp và sinh động.

Minh Nguyệt

Đánh giá bài viết
Loading...
Xem thêm:  Một bài học ý nghĩa, sâu sắc mà cuộc sống đã tặng cho em