Thẻ: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Phân tích mâu thuẫn giữa nghệ thuật cao siêu thuần túy với lợi ích thực tiễn của nhân dân thông qua đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Đề bài: Vũ Như Tô là vở kịch xuất sắc của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, trong đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” thông qua tái hiện số phận bi kịch của người nghệ sĩ Vũ Như Tô, tác giả đã khéo léo thể hiện mâu thuẫn giữa người nghệ sĩ và cuộc đời.

Giải thích lời đề từ trong vở kịch Vũ Như Tô: Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết, cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm

Đề bài: Trong lời đề tựa vở kịch Vũ Như Tô, tác giả Nguyễn Huy Tưởng đã thể hiện nỗi trăn trở “Than ôi, Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết, cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm. Hãy giải thích ý kiến trên. I. Dàn