Thẻ: Văn phân tích

Phân tích tác phẩm Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm

Chiếu cầu hiền là tác phẩm Ngô Thì Nhậm thay mặt vua Quang Trung Viết để chiêu mộ hiền tài cho đất nước. Dựa vào văn bản đã được học, anh chị hãy phân tích tác phẩm Chiếu cầu hiền của Ngô Thì Nhậm. I. Dàn ý chi tiết cho đề bài phân tích Chiếu