Thẻ: Văn nghị luận

Nghị luận về ý kiến: Trước nhiều ngả đường đi đến tương lai, chỉ có chính bạn mới lựa chọn được con đường đúng cho mình

Cuộc đời là nơi chứa đựng bao cơ hội và cả những thách thức, để phát triển và khẳng định bản thân mỗi người phải lựa chọn cho mình một con đường đi đúng đắn. Anh chị hãy nghị luận về ý kiến: Trước nhiều ngả đường đi đến tương lai, chỉ có chính bạn