Tag: Văn chứng minh

Nhân vật Vũ Nương điển hình cho số phận bi kịch của người phụ nữ trong gia đình và xã hội lúc bấy giờ, em hãy chứng minh nhận định này

Có ý kiến cho rằng “Nhân vật Vũ Nương điển hình cho số phận bi kịch của người phụ nữ trong gia đình và xã hội lúc bấy giờ”. Bằng những dẫn chứng cụ thể, em hãy trình bày cảm nghĩ của mình về nhận định này.    I. Dàn ý chi tiết cho đề