Tag: tú xương

Bình giảng bài thơ Vịnh khoa thi Hương của Tú Xương

Bằng những hiểu biết của mình sau khi học xong tác phẩm Vịnh khoa thu Hương, anh chị hãy bình giảng bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” của Tú Xương để thấy được giá trị sâu sắc về nội dung cũng như ý nghĩa của bài thơ. I. Dàn ý cho đề bài bình giảng