Tag: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ : Cái đẹp

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp Hướng dẫn 1. Chọn nghĩa thích hợp với mỗi tục ngữ sau: Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài: – Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. – Cái nết đánh chết cái đẹp. Hình thức thường thống nhất với nội dung: – Người thanh

Bệnh thành tích – một “căn bệnh” gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về “căn bệnh” đó

Bệnh thành tích – một “căn bệnh” gây tác hại không nhỏ đối với sự phát triển của xã hội ta hiện nay. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về “căn bệnh” đó Hướng dẫn DÀN BÀI I. Mở bài Giới thiệu về bệnh thành tích, một căn bệnh gây nguy hại