Tag: tố hữu

Phân tích nhan đề Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu

Việt Bắc là bài thơ trữ tình chính trị nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu. Có ý kiến cho rằng thông qua nhan đề “Việt Bắc”, Tố Hữu đã thể hiện được những giá trị tư tưởng chủ đạo của bài thơ. Anh chị hãy phân tích nhan đề Việt Bắc của nhà thơ