Tag: nguyễn tuân

Hoàn cảnh ra đời của tùy bút Người lái đò sông Đà

Người lái đò sông Đà là bài tùy bút xuất sắc của Nguyễn Tuân, điển hình cho cái tài hoa uyên bác cùng phong cách sáng tác phóng khoáng, đầy sáng tạo. Qua việc tìm hiểu bài tùy bút, anh chị hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của tùy bút Người lái đò sông