Tag: nguyễn tuân

Bình giảng bài ca dao Chẳng thơm cũng thể hoa nhài …

Đề bài: Viết bài văn phân tích Bình giảng bài ca dao: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Thăng Long – Hà Nội, những tiếng thương yêu ấy, mỗi lần được nhắc đến cứ dội mãi, âm vang mãi trong lòng ta. Câu ca dao: “Chẳng thơm

Hoàn cảnh ra đời của tùy bút Người lái đò sông Đà

Người lái đò sông Đà là bài tùy bút xuất sắc của Nguyễn Tuân, điển hình cho cái tài hoa uyên bác cùng phong cách sáng tác phóng khoáng, đầy sáng tạo. Qua việc tìm hiểu bài tùy bút, anh chị hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của tùy bút Người lái đò sông