Thẻ: nguyễn minh châu

Cảm nhận truyện ngắn Bến quê hay

Truyện ngắn Bến quê của nhà văn Nguyễn Minh Châu là truyện ngắn chứa đựng rất nhiều những triết lí sâu sắc về cuộc đời, Thông qua nhân vật Nhĩ, người đọc đều cảm nhận được một phần cuộc đời mình ở trong đó vì nó quá gần gũi, quá chân thực đối với cuộc

Bình luận ý kiến Sự nhẫn nhục của nhân vật Từ (Đời thừa – Nam Cao) không đáng trách chỉ đáng thương; còn sự nhẫn nhục của người đàn bà hàng chài ( Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu) thì vừa đáng thương, vừa đáng trách

Có ý kiến cho rằng “Sự  nhẫn nhục của nhân vật Từ (Đời thừa – Nam Cao) không đáng trách chỉ đáng thương; còn sự nhẫn nhục của người đàn bà hàng chài ( Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu) thì vừa đáng thương, vừa đáng trách. Từ cảm nhận của mình về

Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa và liên hệ với số phận nghèo khổ của người dân phố huyện trong Hai đứa trẻ

Đề bài: Phân tích nhân vật người đàn bà hàng chài trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu để thấy cuộc sống nghèo khổ, bế tắc của những người lao động vùng biển. Từ đó liên hệ với số phận của những người dân phố huyện trong Hai đứa trẻ của Thạch Lam.