Tag: nguyễn khuyến

Soạn văn Khóc Dương Khuê chương trình Ngữ văn 11

Khóc Dương Khuê là sự xót thương của Nguyễn Khuyến trước sự ra đi của Dương Khuê, cùng với đó là tác giả hồi tưởng lại những kỉ niệm mà hai người đã cùng nhau trải qua. Để cảm nhận trọn vẹn nhất những cảm xúc thể hiện trong bài thơ, các bạn hãy tham

Phân tích bài thơ Tiến sĩ giấy của Nguyễn Khuyến

Đề bài: Tiến sĩ giấy là một trong những bài thơ đặc sắc nhất của Nguyễn Khuyến, tác phẩm đã hướng ngòi bút phê phán đến cái đen tối của xã hội khi công danh chức tước không được quyết định bởi tài năng, nhân phẩm của người Nho sĩ mà bị mang ra đổi