Tag: nguyễn khoa điềm

Soạn văn Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm chi tiết nhất

Đất nước là nơi ta sinh sống, là cội nguồn của những yêu thương, đoàn kết. Trong bài thơ Đất nước, Nguyễn Khoa Điềm đã đưa ra những định nghĩa về đất nước thật gần gũi nhưng cũng đầy xúc động, qua đó nhà thơ khơi dậy được tình yêu nước, tinh thần chiến đấu

Soạn văn Đất nước của Nguyễn Đình Thi

Bằng tình yêu chân thành, mãnh liệt của một người con đối với quê hương đất nước, tác giả Nguyễn Đình Thi đã thể hiện đầy xúc động qua bài thơ Đất nước. Trong bài học hôm nay, Vanhaychutot.com sẽ đưa ra những định hướng tiếp cận bài học một cách khoa học và hiệu