Thẻ: Khi con tu hú

Phân tích bài thơ Khi con tu hú của nhà thơ Tố Hữu

Đề bài: Phân tích bài thơ Khi con tu hú của nhà thơ Tố Hữu để thấy được bức tranh thiên nhiên ngày hè rộn rã và những khát khao sục sôi của người chiến sĩ cách mạng. I. Dàn ý chi tiết 1. Mở bài  Giới thiệu về nhà thơ Tố Hữu và bài