Thẻ: huy cận

Giới thiệu bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Cù Huy Cận

Đoàn thuyền đánh cá là bài thơ điển hình cho cái tôi vui sướng, tự hào của tác giả Huy Cận trước cuộc sống lao động bình dị của nhân dân. Bài giới thiệu tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá dưới đây sẽ cung cấp thêm cho người học về bài thơ Đoàn thuyền đánh