Thẻ: hạnh phúc của một tang gia

Phân tích nghệ thuật trào phúng qua đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng

“Hạnh phúc của một tang gia” trích tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng là tác phẩm trào phúng xuất sắc bậc nhất của nền văn học Việt Nam. Anh chị hãy phân tích nghệ thuật trào phúng qua đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ