Thẻ: Chuyện người con gái Nam Xương

Soạn văn Chuyện người con gái Nam Xương

Chuyện người con gái Nam Xương kể về cuộc sống và số phận đầy bi kịch của Vũ Nương, qua đó tác giả Nguyễn Dữ đã lên án chế độ phong kiến với những định kiến ngặt nghèo đối với người phụ nữ. Soạn văn Chuyện người con gái Nam Xương dưới đây sẽ là