Category: Soạn Tiếng Việt lớp 5 tập 2

Soạn bài: Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Soạn bài: Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Hướng dẫn Ví dụ: Trần Thủ Độ – Hãy để tôi gọi hắn đến xem sao (Gọi lính hầu) Quân bay, cho đòi tên quân hiệu ấy đến đây ngay! Nhớ dẫn theo một phu kiệu để nhận mặt hắn Lính hầu – Bẩm, vâng

Soạn bài: Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Soạn bài: Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Hướng dẫn Bài tập 1: Đọc thầm đoạn trích truyện Thái Sư Trần Thủ Độ. Bài tập 2: Viết tiếp một số lời đối thoại Ví dụ: Phú nông: – Bẩm, vâng. Trần Thủ Độ: – Ta nghe phu nhân nói ngươi muốn xin chức

Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật Hướng dẫn Tả cái đồng hồ báo thức Dàn ý chi tiết 1) Mở bài: – Nhân dịp sinh nhật lần thứ chín của em, bố mua tặng.em chiếc đồng hồ báo thức. – Nó là một vật dụng rất gần gũi với em.

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Học sinh tự tìm chọn một câu chuyện để kể theo đúng yêu cầu của tiết học: một câu chuyện đã nghe, đã đọc, về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự, an ninh. Nếu không tìm được chuyện ngoài