Category: Soạn Tiếng Việt lớp 3 tập 1

Tập đọc: Mồ côi xử kiện

Tập đọc: Mồ côi xử kiện Hướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Chủ quán kiện bác nông dân về điều gì? Trả lời: Chủ quán kiện bác nông dân về việc bác ta đã vào quán hít mùi thơm của các món ăn mà không trả tiền. 2. Tìm câu nêu rõ lí

Tập đọc: Ba điều ước

Tập đọc: Ba điều ước Hướng dẫn Cung cấm: nơi vua ở, cấm không cho người ngoài tuỳ tiện ra vào. + Trả lời câu hỏi 1. Nêu ba điều ước của chàng thợ rèn? Trả lời: ba điều ước của chàng thợ rèn: ước thành vua, ước có thật nhiều tiền, ước bay được

Tập đọc: Về quê ngoại

Tập đọc: Về quê ngoại Hướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Bạn nhỏ ở đâu về thăm quê? Trả lời: Bạn nhỏ ở thành phố về quê thăm ngoại. 2. Quê ngoại bạn ở đâu? Trả lời: Quê ngoại bạn ở nông thôn. 3. Bạn thấy ở quê có gì lạ? Trả lời:

Kể chuyện: Đôi bạn

Kể chuyện: Đôi bạn Hướng dẫn + Kể chuyện Dựa vào các điểm gợi ý, kể lại toàn bộ chuyện ĐÔI BẠN. a) Đoạn 1: Trên đường phố. Thành và Mến kết bạn với nhau từ hồi Thành rời thành phố sơ tán về nông thôn, quê của Mến để tránh sự ném bom phá

Tập đọc: Đôi bạn

Tập đọc: Đôi bạn Hướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Thành và Mến kết bạn vào dịp nào? Trả lời: Thành và Mến kết bạn vào dịp giặc Mĩ ném bom bắn phá hoại miền Bắc, Thành phải sơ tán từ thành phố về quê Mến ở. 2. Mến thấy thị xã có