Category: Soạn Tiếng Việt lớp 3 tập 1

Tập đọc: Anh đom đóm

Tập đọc: Anh đom đóm Hướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Anh Đóm lên đèn đi đâu? Trả lời: Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ. 2. Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm? Trả lời: Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím

Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện

Kể chuyện: Mồ Côi xử kiện Hướng dẫn + Kể chuyện Dựa vào các tranh kể lại câu chuyện MỒ CÔI XỬ KIỆN. Tranh 1: Một hôm có một chủ quán, mặt mày hung dữ, kéo một bác nông dân gầy gò đến cửa quan đòi Mồ Cồi xử kiện. Chủ quán muốn kiện bác

Tập đọc: Mồ côi xử kiện

Tập đọc: Mồ côi xử kiện Hướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Chủ quán kiện bác nông dân về điều gì? Trả lời: Chủ quán kiện bác nông dân về việc bác ta đã vào quán hít mùi thơm của các món ăn mà không trả tiền. 2. Tìm câu nêu rõ lí

Tập đọc: Ba điều ước

Tập đọc: Ba điều ước Hướng dẫn Cung cấm: nơi vua ở, cấm không cho người ngoài tuỳ tiện ra vào. + Trả lời câu hỏi 1. Nêu ba điều ước của chàng thợ rèn? Trả lời: ba điều ước của chàng thợ rèn: ước thành vua, ước có thật nhiều tiền, ước bay được