Category: Bài soạn văn Tiểu học

Ôn tập cuối học kì I

Ôn tập cuối học kì I Hướng dẫn Tiết 1 1. Ôn luyện Tập đọc và Học thuộc lòng. Học sinh ôn luyện theo hướng dẫn của thầy, cô giáo. 2. Bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều. Tên bài

Tập đọc: Âm thanh thành phố

Tập đọc: Âm thanh thành phố Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1. Hằng ngày, anh Hải nghe thấy những âm thanh nào? Trả lời: Hằng ngày, anh Hải nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng kéo của những người bán thịt bò khô, tiếng còi ô tô, tiếng còi tàu hoả, tiếng bánh sắt lăn

Tập đọc: Anh đom đóm

Tập đọc: Anh đom đóm Hướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Anh Đóm lên đèn đi đâu? Trả lời: Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ. 2. Anh Đóm thấy những cảnh gì trong đêm? Trả lời: Anh Đóm thấy cảnh chị Cò Bợ ru con, cảnh thím