Category: Soạn văn lớp 12 tập 2

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) Hướng dẫn Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận. • Bài tập 1 a. Hai đoạn trích đã nêu có đõì tượng nghị luận và nội dung khác nhau: – Đoạn 1: lên án, tố cáo tội ác của thực dân Pháp đốì với

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) Hướng dẫn GỢl Ý ĐỌC HIỂU Lưu Quang Vũ đã hư cấu sáng tạo vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt từ truyện dân gian sau đây: Truyện cổ dân gian: Ngày xưa có một người tên là Trương Ba, người còn trẻ tuổi nhưng đánh cồ

Diễn đạt trong văn nghị luận

Diễn đạt trong văn nghị luận Hướng dẫn I. CÁCH SỬ DỤNG TỪ NGỮ TRONG VĂN NGHỊ LUẬN Bài tập 1 Cùng một đề tài: vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh qua một số bài thơ của tập Nhật kí trong tù: Chiều tối, Giải đi sớm, Mới ra tù tập leo núi… nhưng

Ông già và biển cả (trích)

Ông già và biển cả (trích) Hướng dẫn 1. Trong nền văn học hiện đại Mĩ, Ơ – nít Hề – minh – uê (1899 – 1961) là một trong những hiện tượng vãn học độc đáo. Nhiều tác phẩm của ông để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả trên thế giới.

Số phận con người (trích)

Số phận con người (trích) Hướng dẫn GỢI Ý ĐỌC – HIỂU Câu 1 Tóm lược tác phẩm: An-đrây Xô-cô-lốp, một chiến sĩ Hồng quân Liên Xô đã tham gia chiến đấu chống phát xít trong Thế chiến thứ hai và đã phải gánh chịu nhiều tổn thất lớn: anh bị thương, bị địch bắt,

Thuốc

Thuốc Hướng dẫn 1. Lỗ Tấn (1881 – 1936), nhà văn lớn của Trung Quốc, được mệnh danh là “Chủ tướng của cách mạng văn hóa Trung Quốc”. Một trong những vấn đề lớn mà Lỗ Tấn quan tâm là dùng ngòi bút để đánh thức tinh thần dân tộc, ý chí độc lập tự

Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Thực hành về hàm ý (tiếp theo) Hướng dẫn Bài tập 1 a) Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn, ông lí đã đáp lại bằng hành động nói mỉa. õng lí mỉa mai thói quen thiên vị cá nhân, nặng về tình cảm yếu đuổi của thói đàn bà.