Category: Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn

Tuần 30 – Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Tuần 30 – Nhìn về vốn văn hóa dân tộc Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Trần Đình Hượu (1928 – 1995) quê ở Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An. Từ 1963 đến 1993, ông giảng dạy tại Khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông chuyên

Tuần 29 – Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 29 – Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo) Hướng dẫn C – Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận 1. Tìm hiểu những ví dụ (SGK, tr.155) và thực hiện các yêu cầu. a) Đối tượng nghị luận và nội dung cụ thể của hai đoạn trích khác nhau

Tuần 29 – Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

Tuần 29 – Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) sinh ở Hạ Hoà, Phú Thọ, quê gốc: Đà Nẵng. Thời thơ ấu, ông ở vùng trung du Phú Thọ, năm 1954, về sống và đi học

Tuần 28 – Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 28 – Diễn đạt trong văn nghị luận Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG (Tham khảo phần Ghi nhớ trong SGK) II. HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI A. Cách sử dụng từ ngữ trong văn nghị luận 1. Tìm hiểu những ví dụ (SGK, tr. 136) và thực hiện các

Tuần 28 – Ông già và biển cả (trích)

Tuần 28 – Ông già và biển cả (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ơ-nít Hê-minh-uê (1899 – 1961) sinh trưởng trong một gia đình khá giả tại một thành phố nhỏ ngoại vi Chi-ca-gô. Thuở nhỏ, Hê-minh-uê thường theo cha đi về vùng rừng núi miền nam,

Tuần 27 – Số phận con người (trích)

Tuần 27 – Số phận con người (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mi-khai-in A-lếch-xan-đrô-vích Sô-lô-khốp (1905 – 1984) là nhà văn hiện thực vĩ đại của Liên Xô. Nhà văn sinh trưởng trong một gia đình nông dân ở thị trấn Vi-ô-sen-xcai-a, một địa phương ở vùng

Tuần 26 – Thuốc

Tuần 26 – Thuốc Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lỗ Tấn (1881 – 1936) tên khai sinh là Chu Thụ Nhân, tên chữ là Dự Tại, bút danh là Lỗ Tấn. Ông sinh ra ở phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang trong một gia đình quan lại sa