Category: Soạn văn lớp 12 tập 2 rút gọn

Tuần 34 – Ôn tập phần văn học

Tuần 34 – Ôn tập phần văn học Hướng dẫn 1. Những phát hiện khác nhau về số phận và cảnh ngộ của người dân lao động trong các tác phẩm Vợ nhặt (Kim Lân), Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài). Phân tích nét đặc sắc trong tư tưởng nhân đạo của mỗi tác phẩm.

Tuần 33 – Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tuần 33 – Giá trị văn học và tiếp nhận văn học Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Giá trị văn học a) Giá trị nhận thức Tác phẩm văn học mang lại cho con người nhiều tri thức về đời sống, sinh hoạt, phong tục của một xã

Tuần 32 – Ôn tập phần làm văn

Tuần 32 – Ôn tập phần làm văn Hướng dẫn I – KIẾN THỨC ÔN TẬP – Khi đứng trước một sự kiện, hiện tượng của đời sống hay của văn học nên vận dụng tổng hợp các thao tác nghị luận để làm bài văn nghị luận: phân tích sự kiện, hiện tượng; bình

Tuần 31 – Văn bản tổng kết

Tuần 31 – Văn bản tổng kết Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Văn bản tổng kết là một dạng văn bản hành chính – công vụ. Văn bản tổng kết một mặt thể hiện sự phân tích, đánh giá có ý nghĩa kết luận về quá trình học

Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ hành chính

Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ hành chính Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ngôn ngữ hành chính – Ngôn ngữ hành chính là ngôn ngữ dùng trong các vãn bản hành chính để giao tiếp trong phạm vi các cơ quan nhà nước hay các tổ chức

Tuần 30 – Phát biểu tự do

Tuần 30 – Phát biểu tự do Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Trong cuộc sống, người ta có thể gặp những tình huống cần phát biểu không theo các nội dung đã chuẩn bị sẩn như trong hình thức phát biểu theo chủ đề. Hình thức phát biểu