Category: Soạn văn lớp 12 tập 2

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học Hướng dẫn GỢI Ý HỌC BÀI Câu 1: Nói đến giá trị văn học là nói đến những khả năng của văn học trong việc đáp ứng những nhu cầu khác nhau của cuộc sống con người trong việc tác động sâu sắc tới cuộc sống

Văn bản tổng kết

Văn bản tổng kết Hướng dẫn I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT Văn bản tổng kết gồm hai loại: a) Văn bản tổng kết tri thức: nhằm tổng kết những nội dung cơ bản sau mỗi phần mỗi chương trong học tập, nghiên cứu. Ví dụ: Tổng kết văn.học Việt Nam sau

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Phong cách ngôn ngữ hành chính Hướng dẫn I. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH 1. Văn bản hành chính Các loại văn bản hành chính phổ biến là: – Nghị định, thông tư, thông cáo, quyết định – Báo cáo, biên bản – Đơn, bản khai (khai sinh, lí lịch), bằng

Phát biểu tự do

Phát biểu tự do Hướng dẫn Trong cuộc sống thực tế có nhiều tình huống giao tiếp không phải lúc nào con người cũng chỉ phát biểu những ý kiến mà mình đã chuẩn bị kĩ lưỡng theo những chủ đề đã định sẵn trước. Phát biểu trong những tình huông như vậy được gọi

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc Hướng dẫn Đôi nét về khái niệm văn hóa Văn lióa theo Từ điển tiếng Việt là “tổng thế nói chung những giá trị vật chát và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử”. Như vậy, văn hóa gồm tất cả những