Category: Soạn văn lớp 12 tập 1

Sóng

Sóng Hướng dẫn Sóng là một trong những bài thơ tình đặc sắc nhất của Xuân Quỳnh. Mượn hình ảnh sóng, nhà thơ diễn tả tình yêu, thể hiện trái tim dữ dội và dịu êm, vừa phong phú, phức tạp, vừa tha thiết, sôi nồi, rạo rực và khao khát yêu thương của một

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Thực hành một số phép tu từ cú pháp Hướng dẫn I. PHÉP LẶP CÚ PHÁP Bài tập 1 a) Câu có hiện tượng lặp kết câu ngữ pháp: + Hai câu bắt đầu từ "Sự thật là…" + Hai câu bắt đầu từ "Dân.ta…" – Kết cấu lặp ở 2 câu trước là "Sự

Đọc thêm: Tiếng hát con tàu

Đọc thêm: Tiếng hát con tàu Hướng dẫn Vào những năm 1958 – 1960, ở miền Bắc có phong trào vận động nhân dân miền xuôi – chủ yếu là thanh niên lên xây dựng kinh tế ở miền núi Tây Bắc. Chính sự kiện kinh tế xã hội này đã gợi cảm hứng khiến

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm Hướng dẫn I. TẠO NHỊP ĐIỆU VÀ ÂM HƯỞNG CHO CÂU Bài tập 1 Đoạn văn có dùng phép điệp ngữ: một dân tộc đã gan góc, dân tộc đó phải được… và điệp cú pháp: hai vế đầu dài, có kết cấu cú pháp giống

Luật thơ (Tiếp theo)

Luật thơ (Tiếp theo) Hướng dẫn LUYỆN TẬP Bài tập 1 So sánh những nét giống nhau và khác nhau về cách gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh trong thơ ngũ ngôn truyền thống ở bài Mặt trăng (khuyêt danh) dẫn ở mục II.3 Với đoạn thơ năm tiếng: "Ôi con sóng ngày xưa… Từ

Đọc thêm: Đất nước

Đọc thêm: Đất nước Hướng dẫn Bài thơ Đất nước được Nguyễn Đình Thi sáng tác từ năm 1948 đến năm 1955. Phần đầu của bài thơ này chủ yếu dựa trên cơ sở các đoạn thơ trong bài Sáng mát trong như sáng năm xưa (1948) và Đêm mít tinh (1949). Còn lại 28

Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)

Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) Hướng dẫn Trường ca Mặt dường kliát vọng được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết vào mùa đông 1971 tại chiến trường Trị Thiên trong phong trào chống Mĩ, và được in ở miền Bắc vào năm 1974. Trước đây, trường ca thường có một cái

Phát biểu theo chủ đề

Phát biểu theo chủ đề Hướng dẫn Chi đoàn tổ chức hội thảo "Thanh niên, học sinh làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông". Anh (chị) hãy phát biểu ý kiến tham gia hội thảo. I. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ PHÁT BIỂU 1. Xác định nội dung cần phát biểu Chủ