Category: Soạn bài văn lớp 12

Tuần 18 – Ôn tập phần Văn học

Tuần 18 – Ôn tập phần Văn học Hướng dẫn 1. Quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỉ XX. Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết thế kỉ XX phát triển qua hai giai đoạn: giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1975 và

Tuần 17 – Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)

Tuần 17 – Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích) Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh năm 1937 tại thành phố Huế, quê ở Bích Khê, Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị. Ông viết văn, làm báo từ những năm sáu mươi của thế