Category: Soạn văn lớp 11 tập 2

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) Hướng dẫn II. CÁCH PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Phong cách ngôn ngữ chính trị mang ba đặc trưng cơ bản: – Tính công khai về quan điểm chính trị. – Tính chặt chẽ trong diễn đạt và

Một thời đại trong thi ca (trích)

Một thời đại trong thi ca (trích) Hướng dẫn GỢl Ý HỌC BÀI 1. Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra thành tựu thơ mới là không phải bài thơ mới nào cũng là bài kiệt tác cả. Và tác giả đã nêu ra cách nhận diện hay nguyên tắc chung của việc

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận Hướng dẫn I. VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN 1. Tìm hiểu văn bản chính luận Đọc kĩ ba văn bản: a. Đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập: Văn bản chính luận bao gồm những tuyên ngôn, tuyên bố của một đảng phái chính trị hoặc

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Hướng dẫn GỢI Ý HỌC BÀI 1. Bài điếu văn này có thể chia làm 3 phần: – Phần I: Hai đoạn 1, 2: Giới thiệu chung về những đóng góp của Các Mác. – Phần II: Các đoạn 3, 4, 5 và 6: Tổng kết những

Thao tác lập luận bình luận

Thao tác lập luận bình luận Hướng dẫn Bài tập 1 Được giao viết một bài văn bình luận để tham gia diễn đàn do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức với đề tài: “Lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh thanh lịch”. a. Bài văn nên là một bài bình