Category: Soạn văn lớp 11 tập 2 rút gọn

Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Các đặc điểm về phương tiện diễn đạt của phong cách ngôn ngữ chính luận (Xem SGK Ngữ văn 11, tập hai, tr. 105 – 106) 2. Đặc trưng của phong cách

Tuần 31 – Một thời đại trong thi ca (trích)

Tuần 31 – Một thời đại trong thi ca (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hoài Thanh (1909 – 1982) tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyên. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trước Cách

Tuần 30 – Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 30 – Phong cách ngôn ngữ chính luận Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ngôn ngữ chính luận là ngôn ngữ được dùng trong các văn bản chính luận hoặc lời nói miệng (khẩu ngữ) trong các buổi hội nghị, hội thảo, nói chuyện thời sự,… nhằm trình

Tuần 30 – Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Tuần 30 – Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Phri-đrích Ăng-ghen (1820 – 1895) là nhà triết học người Đức, bạn thân của C. Mác. Ông còn là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng trong phong trào công nhân thế

Tuần 28 – Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 28 – Luyện tập thao tác lập luận bình luận Hướng dẫn 1. Viết một bài văn bình luận để tham gia diễn đàn do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức, với đề tài: "Lời ăn tiếng nói của một học sinh văn minh, thanh lịch”. Gợi ý: a) Bài viết tham gia