Category: Soạn văn lớp 11 tập 2 rút gọn

Tuần 35 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Tuần 35 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn A – ĐỀ BÀI THAM KHẢO I – PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1. Bài thơ nào dưới đây được coi là tiêu biểu cho thơ mới Việt Nam? A. Xuất dương lưu biệt của Phan Bội Châu B. Từ ấy của Tố Hữu C.

Tuần 34 – Ôn tập phần làm văn

Tuần 34 – Ôn tập phần làm văn Hướng dẫn 1. Quan niệm, yêu cầu và cách thức tiến hành các lập luận a)So sánh – So sánh như một biện pháp tu từ giúp người đọc hình dung rõ hơn một điều gì đó (đưa một điều mà người ta đã biết để nói

Tuần 34 – Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34 – Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Hướng dẫn 1. SGK Ngữ văn 77, tập hai, trang 123 dẫn dự định tóm tắt văn bản Mấy nét về thơ mới trong cách nhìn lại hôm nay của một bạn học sinh với một số nội dung sau: – Cái buồn của

Tuần 34 – Ôn tập phần Tiếng Việt

Tuần 34 – Ôn tập phần Tiếng Việt Hướng dẫn 1. a) Giao tiếp là một trong những cơ sở quan trọng hình thành nên xã hội loài người. Muốn giao tiếp được, những người trong cùng một dân tộc cũng như trong các dân tộc khác nhau phải có một phương tiện chung là

Tuần 33 – Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 33 – Tóm tắt văn bản nghị luận Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày lại một cách ngắn gọn nội dung của văn bản gốc theo một mục đích đã định trước. Bởi vậy, văn bản tóm tắt thường

Tuần 33 – Ôn tập phần Văn học

Tuần 33 – Ôn tập phần Văn học Hướng dẫn 1. Thơ mới khác với thơ truyền thống (thơ trung đại) không chỉ ở "phần xác" của thơ (hình thức) mà chủ yếu là ở "phần hồn" của nó, hay nói như Hoài Thanh là ở "tinh thần của thơ mới" (Một thời đại trong