Category: Soạn văn lớp 11 tập 2

Soạn bài: Ôn tập phần Làm văn

Soạn bài: Ôn tập phần Làm văn Hướng dẫn I. NỘI DUNG ÔN TẬP 1. Thống kê phân loại và hệ thống hóa các bài học làm văn trong sách giáo khoa Ngữ văn 11. 2. Trình bày quan niệm, yêu cầu và cách thức tiến hành các thao tác lập luận: so sánh, phân

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt

Soạn bài: Ôn tập phần Tiếng Việt Hướng dẫn Bài tập 1 Sở dĩ nói ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì: – Trong ngôn ngữ có những yếu tố chung cho tất cả mọi cá nhân trong xã hội (âm, tiếng, từ, cụm từ cố định…). – Trong ngôn ngữ có

Soạn bài: Ôn tập phần Văn học

Soạn bài: Ôn tập phần Văn học Hướng dẫn I. NỘI DUNG ÔN TẬP Sách giáo khoa Ngữ văn 11, tập hai, phần Văn học Việt Nam gồm những tác phẩm văn học hiện đại thời kì từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 thuộc các thể loại thơ ca

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn KẾT QUẢ CẦN ĐẠT Trên cơ sở nắm vững các kiến thức và kĩ năng đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 11, trả lời chính xác các câu hỏi trắc nghiệm, Viết được một bài văn nghị luận có luận điểm, luận cứ xác thực;

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Hướng dẫn Bài tập 1 Đọc kĩ văn bản Mấy nét về thơ mới trong cách nhìn lại hôm nay của Huy Cận, đối chiếu với nội dung định tóm tắt đế phát hiện ra nội dung còn thiếu là: Thơ mới đã đổi mới sự biểu

Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận Hướng dẫn I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN – Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản gốc theo một mục đích trước. – Văn bản tóm tắt cần phản ánh trung thực nội

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận Hướng dẫn Bài tập 1 Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi: a. Đoạn trích viết về vấn đề ảnh hưởng của thơ Pháp vào Thơ mới Việt Nam. Quan điểm của các tác giả là: Ảnh hưởng đó không còn dấu

Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận

Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận Hướng dẫn GỢI Ý HỌC BÀI 1. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH, CÁC KIỂU LOẠI KỊCH VÀ YÊU CẦU ĐỌC KỊCH BẢN VĂN HỌC Đặc trưng của kịch Kịch là dùng lời thoại của nhân vật, tái tạo những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống.