Category: Soạn văn lớp 11 tập 2

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Kiểm tra tổng hợp cuối năm Hướng dẫn KẾT QUẢ CẦN ĐẠT Trên cơ sở nắm vững các kiến thức và kĩ năng đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 11, trả lời chính xác các câu hỏi trắc nghiệm, Viết được một bài văn nghị luận có luận điểm, luận cứ xác thực;

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận Hướng dẫn Bài tập 1 Đọc kĩ văn bản Mấy nét về thơ mới trong cách nhìn lại hôm nay của Huy Cận, đối chiếu với nội dung định tóm tắt đế phát hiện ra nội dung còn thiếu là: Thơ mới đã đổi mới sự biểu

Tóm tắt văn bản nghị luận

Tóm tắt văn bản nghị luận Hướng dẫn I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN – Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của văn bản gốc theo một mục đích trước. – Văn bản tóm tắt cần phản ánh trung thực nội

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận Hướng dẫn Bài tập 1 Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi: a. Đoạn trích viết về vấn đề ảnh hưởng của thơ Pháp vào Thơ mới Việt Nam. Quan điểm của các tác giả là: Ảnh hưởng đó không còn dấu

Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận

Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận Hướng dẫn GỢI Ý HỌC BÀI 1. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH, CÁC KIỂU LOẠI KỊCH VÀ YÊU CẦU ĐỌC KỊCH BẢN VĂN HỌC Đặc trưng của kịch Kịch là dùng lời thoại của nhân vật, tái tạo những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống.

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo) Hướng dẫn II. CÁCH PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Phong cách ngôn ngữ chính trị mang ba đặc trưng cơ bản: – Tính công khai về quan điểm chính trị. – Tính chặt chẽ trong diễn đạt và

Một thời đại trong thi ca (trích)

Một thời đại trong thi ca (trích) Hướng dẫn GỢl Ý HỌC BÀI 1. Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra thành tựu thơ mới là không phải bài thơ mới nào cũng là bài kiệt tác cả. Và tác giả đã nêu ra cách nhận diện hay nguyên tắc chung của việc

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Phong cách ngôn ngữ chính luận Hướng dẫn I. VĂN BẢN CHÍNH LUẬN VÀ NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN 1. Tìm hiểu văn bản chính luận Đọc kĩ ba văn bản: a. Đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập: Văn bản chính luận bao gồm những tuyên ngôn, tuyên bố của một đảng phái chính trị hoặc