Category: Soạn văn lớp 11 tập 1 rút gọn

Tuần 15 – Đọc thêm: Tinh thần thể dục

Tuần 15 – Đọc thêm: Tinh thần thể dục Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Công Hoan (1903 – 1977), sinh trưởng trong một gia đình quan lại Nho học thất thế. Ông quê ở làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Nghĩa

Tuần 15 – Đọc thêm" "Vi hành"

Tuần 15 – Đọc thêm” “Vi hành” Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Năm 1922, thực dân Pháp đưa vua bù nhìn Khải Định sang Pháp dự cuộc đấu xảo thuộc địa (một thứ hội chợ dành riêng cho các nước thuộc địa tổ chức tại Mác-xây). Trong thời

Tuần 15 – Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)

Tuần 15 – Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hồ Biểu Chánh (1885 – 1958) tên khai sinh là Hồ Văn Trung, quê ở làng Bình Thành (nay là xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Thuở nhỏ học

Tuần 14 – Bản tin

Tuần 14 – Bản tin Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bản tin là một thể loại báo chí nhằm đưa tin kịp thời, chính xác những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống xã hội. Căn cứ vào dung lượng, người ta chia các văn

Tuần 14 – Chí Phèo (tiếp theo)

Tuần 14 – Chí Phèo (tiếp theo) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Phần hai: Tác phẩm 1. Truyện ngắn Chí Phèo nguyên có tên là Cái lò gạch cũ, khi in thành sách lần đầu (NXB Đời mới, Hà Nội, 1941), Nhà xuất bản tự ý đổi tên là

Tuần 13 – Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 13 – Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Các phương tiện diễn đạt – Về từ vựng: Từ ngữ đa dạng, phong phú và được sử dụng tuỳ theo thể loại báo chí. Không có sự hạn chế ở phạm

Tuần 13- Chí Phèo

Tuần 13- Chí Phèo Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Phần một: Tác giả 1. Nam Cao là một cây bút xuất sắc của nền văn học hiện đại Việt Nam – một nhà văn hiện thực lớn, một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Với lòng ham học hỏi