Category: Soạn bài văn lớp 11

Tuần 16 – Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

Tuần 16 – Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Huy Tưởng (1912 – 1960) người làng Dục Tú, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội). Ông xuất thân trong một

Tuần 15 – Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 15 – Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Những hiểu biết về phỏng vấn và trả lời phỏng vấn ngày nay không chỉ cần thiết riêng cho những người làm công việc báo chí và truyền thông. Xét trên một phạm

Tuần 15 – Luyện tập viết bản tin

Tuần 15 – Luyện tập viết bản tin Hướng dẫn 1. Phân tích cấu trúc, dung lượng và loại bản tin (Bài tập 1, SGK, tr. 178). a) Về cấu trúc: bản tin có nhan đề, triển khai từ thông tin khái quát đến cụ thể chi tiết. Phần sau cụ thể hoá và lí

Tuần 15 – Đọc thêm: Tinh thần thể dục

Tuần 15 – Đọc thêm: Tinh thần thể dục Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Công Hoan (1903 – 1977), sinh trưởng trong một gia đình quan lại Nho học thất thế. Ông quê ở làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh (nay là xã Nghĩa

Tuần 15 – Đọc thêm" "Vi hành"

Tuần 15 – Đọc thêm” “Vi hành” Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Năm 1922, thực dân Pháp đưa vua bù nhìn Khải Định sang Pháp dự cuộc đấu xảo thuộc địa (một thứ hội chợ dành riêng cho các nước thuộc địa tổ chức tại Mác-xây). Trong thời

Tuần 15 – Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)

Tuần 15 – Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hồ Biểu Chánh (1885 – 1958) tên khai sinh là Hồ Văn Trung, quê ở làng Bình Thành (nay là xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang). Thuở nhỏ học

Tuần 14 – Bản tin

Tuần 14 – Bản tin Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bản tin là một thể loại báo chí nhằm đưa tin kịp thời, chính xác những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống xã hội. Căn cứ vào dung lượng, người ta chia các văn