Category: Soạn văn lớp 10 tập 1

Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) Hướng dẫn 1. Cảnh mùa thu Mở đầu bài Thu hứng, Đỗ Phủ tả cảnh rừng phong vào thu hết sức gợi cảm: Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm Vu Sơn, Vu Giáp khí tiêu sâm. (Lác đác rừng phong hạt móc sa Ngàn non hiu hắt, khí

Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)

Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng) Hướng dẫn 1. Chủ nghĩa yêu nước trong văn học trung đại, thể hiện rất phong phú đa dạng từ ý thức độc lập dân tộc, tinh thần tự cường dân tộc quyết chiến quyết thắng kẻ thù xâm lược đến niềm tự hào trước sức mạnh và

Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng)

Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) Hướng dẫn 1. Bốn câu thơ đầu: Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, Lão tòng đầu thượng lai. (Xuân qua, trăm hoa rụng, Xuân tới, trăm hoa tươi. Trước mắt việc đi mãi Trên đầu

Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ)

Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) Hướng dẫn 1. Nghệ thuật so sánh: “Vận nước như dây mây leo quấn quýt” chính là dùng hình tượng tự nhiên để khẳng định vận nước đang thịnh vượng, phát triển bền chặt và lâu dài. Hai câu thơ đầu: Vận nước như mây quấn, Trời Nam mở

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ Hướng dẫn I. ẨN DỤ Câu 1. Ở câu ca dao thứ nhất, “thuyền” “bến” không chỉ là thuyền, bến mà còn mang một nội dung ý nghĩa hoàn toàn khác: “Thuyền” và “bến” là mối quan hệ giữa những vật cần có nhau, luôn

Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí)

Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) Hướng dẫn 1. Tiểu Thanh là một cô gái Trung Quốc có nhan sắc lại có tài văn chương nghệ thuật. Làm vợ lẽ một nhà quyền quý, thân phận cô cay đắng, hẩm hiu. Những sáng tác của cô bị vợ cả đốt bỏ. Thương xót

Nhàn

Nhàn Hướng dẫn 1. Hai câu thơ đầu là công việc nhàn hạ và cuộc sống thuần hậu của thi nhân: Một mai, một cuốc, một cần câu, Thơ thẩn dầu ai vui thú nào. Cáo quan về ẩn cư ở quê, Nguyễn Bỉnh Khiêm như một lão nông tri điền điềm tĩnh và tự