Category: Soạn văn lớp 10 tập 1 rút gọn

Tuần 16 – Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Tuần 16 – Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đỗ Phủ (712 – 770) tự Tử Mĩ, quê ở huyện Củng, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sống vào thời đất nước Trung Quốc triền miên trong cảnh loạn li, mặc dù Đỗ Phủ

Tuần 15 – Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)

Tuần 15 – Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Trung Ngạn (1289 – 1370) tự là Bang Trực, hiệu là Giới Hiên, người làng Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi (nay là huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), đỗ Hoàng giáp năm

Tuần 15 – Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ)

Tuần 15 – Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đỗ Pháp Thuận (915 – 990) không rõ tên thật và quê quán, là một nhà sư thuộc dòng thiền Nam phương, từng giữ những công việc cố vấn quan trọng dưới triều Tiền

Tuần 15 – Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Tuần 15 – Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Nhớ lại những điều cơ bản về ẩn dụ và hoán dụ: 1. Ẩn dụ là một phép tu từ nghệ thuật được xây dựng dựa trên sự liên tưởng và

Tuần 14 – Đọc tiểu thanh kí (Độc tiểu thanh kí)

Tuần 14 – Đọc tiểu thanh kí (Độc tiểu thanh kí) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Độc Tiểu Thanh kí nằm ở cuối Thanh Hiên thi tập, tập thơ chữ Hán của Nguyễn Du. Bài thơ có liên hệ với Tiểu Thanh kí trong Tiểu Thanh truyện với

Tuần 14 – Nhàn

Tuần 14 – Nhàn Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, Hải Dương (nay thuộc xã Lí Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng), từng thi đỗ Trạng nguyên. Làm quan được tám năm, ông dâng sớ xin chém mười tám