Category: Soạn văn lớp 10 tập 1 rút gọn

Tuần 18 – Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tuần 18 – Lập dàn ý bài văn thuyết minh Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bài văn thuyết minh cũng được kết cấu theo bố cục ba phần như một bài văn thông thường. 2. Các ý trong phần thân bài của một bài văn thuyết minh có

Tuần 17 – Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản)

Tuần 17 – Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Vương Duy có phong cách thơ rất trang nhã và bình đạm. Thơ của ông gần gũi với mọi người bởi nó là những bức tranh đẹp của thiên nhiên. 2. Bài

Tuần 17 – Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu)

Tuần 17 – Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Hoàng Hạc lâu là cảm xúc của con người khi đối diện với cái đẹp, là nỗi sầu kết đọng vì hoài cổ hay vì nhớ quê hương… Để xác định một cái

Tuần 17 – Đọc thêm: Thơ hai-cư của Ba-sô

Tuần 17 – Đọc thêm: Thơ hai-cư của Ba-sô Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ma-su-ô Ba-sô (1644 – 1694) sinh trưởng trong một gia đình võ sĩ đạo Sa-mu-rai ở U-ê-nô (nay là tinh Mi-ê). Khoảng năm 28 tuổi, ông chuyển đến Ê-đô (nay là Tô-ki-ô), Nhật Bản.

Tuần 17 – Lập kế hoạch cá nhân

Tuần 17 – Lập kế hoạch cá nhân Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lập kế hoạch cá nhân giúp ta chủ động tiến hành công việc đạt kết quả. 2. Để lập được kế hoạch cá nhàn, cần nắm được yêu cầu, nội dung công việc và quỹ

Tuần 16 – Trình bày một vấn đề

Tuần 16 – Trình bày một vấn đề Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Trình bày một vấn đề là một kĩ năng giao tiếp quan trọng trong nhà trường và trong cuộc sống hằng ngày. 2. Để trình bày được tốt, trước hết cần tìm hiểu để nắm