Category: Soạn văn lớp 10 tập 1

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minh Hướng dẫn Nhìn chung, bài. văn thuyết minh có 3 phần như sau: a) Mở bài Giới thiệu chung một cách khái quát về đối tượng cần thuyết minh. Có nhiều cách giới thiệu: Có thể nêu nhận xét khái quát, nêu một ấn tượng đặc biệt sâu

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh Hướng dẫn I. KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH a. Phân tích hình thức kết cấu của văn bản “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân” Gợi ý: Câu (a) Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là một văn bản thuyết minh. Qua

Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản)

Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản) Hướng dẫn Gợi ý đọc thêm Cây quế cành lá sum suê nhưng hoa quế rất nhỏ. Vậy mà nhà thơ cảm nhận được hoa quế rơi. Chi tiết ấy cho thấy đêm rất tĩnh lặng và tâm hồn con người cũng rất đỗi bình yên: Người

Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)

Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán) Hướng dẫn Gợi ý đọc thêm – Về nghệ thuật cấu tứ của bài thơ, điểm độc đáo là chỉ với 28 chữ, Vương Xương Linh đã thể hiện được quá trình chuyển biến tâm trạng của người phòng khuê từ bất tri sầu (vô

Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu)

Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu) Hướng dẫn Lầu Hoàng Hạc xây dựng từ thế kỉ thứ V sau Công nguyên là một thắng cảnh ở góc Tây nam thành Vũ Xương. Đến nay ai đi qua cầu lớn Trường Sơn còn có dịp được ngắm. Sở đĩ có tên như vậy vì

Đọc thêm: Thơ Hai-cư của Ba-sô

Đọc thêm: Thơ Hai-cư của Ba-sô Hướng dẫn 1. Bài 1. Ba-sô sinh ra ở Mi-ê. Khoảng năm 30 tuổi, ông lên Ê-đô sinh sống. Mười năm sau đó, nhà thơ trở lại thăm quê. Nhưng đi rồi lại thấy nhớ Ê-đô, thấy Ê-đô thân thiết chẳng khác gì quê hương mình. Bài thơ thể

Lập kế hoạch cá nhân

Lập kế hoạch cá nhân Hướng dẫn I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Biết cách và có thói quen lập kế hoạch cá nhân là thể hiện một phong cách làm việc khoa học, chủ động, bảo đảm cho công việc tiến hành thuận lợi và đạt kết quả. II.

Trình bày một vấn đề

Trình bày một vấn đề Hướng dẫn I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Bày tỏ nguyên vọng, suy nghĩ, nhận thức của mình trước một tập thể hoặc người khác nhằm thuyết phục họ cảm thông và đồng tình với mình là một kĩ năng giao tiếp quan trọng trong