Category: Soạn bài văn lớp 10

Tuần 17 – Lập kế hoạch cá nhân

Tuần 17 – Lập kế hoạch cá nhân Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lập kế hoạch cá nhân giúp ta chủ động tiến hành công việc đạt kết quả. 2. Để lập được kế hoạch cá nhàn, cần nắm được yêu cầu, nội dung công việc và quỹ

Lập kế hoạch cá nhân

Lập kế hoạch cá nhân Hướng dẫn I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Biết cách và có thói quen lập kế hoạch cá nhân là thể hiện một phong cách làm việc khoa học, chủ động, bảo đảm cho công việc tiến hành thuận lợi và đạt kết quả. II.

Tuần 16 – Trình bày một vấn đề

Tuần 16 – Trình bày một vấn đề Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Trình bày một vấn đề là một kĩ năng giao tiếp quan trọng trong nhà trường và trong cuộc sống hằng ngày. 2. Để trình bày được tốt, trước hết cần tìm hiểu để nắm

Trình bày một vấn đề

Trình bày một vấn đề Hướng dẫn I. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TRÌNH BÀY MỘT VẤN ĐỀ Bày tỏ nguyên vọng, suy nghĩ, nhận thức của mình trước một tập thể hoặc người khác nhằm thuyết phục họ cảm thông và đồng tình với mình là một kĩ năng giao tiếp quan trọng trong

Tuần 16 – Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Tuần 16 – Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đỗ Phủ (712 – 770) tự Tử Mĩ, quê ở huyện Củng, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sống vào thời đất nước Trung Quốc triền miên trong cảnh loạn li, mặc dù Đỗ Phủ

Cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) Hướng dẫn 1. Cảnh mùa thu Mở đầu bài Thu hứng, Đỗ Phủ tả cảnh rừng phong vào thu hết sức gợi cảm: Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm Vu Sơn, Vu Giáp khí tiêu sâm. (Lác đác rừng phong hạt móc sa Ngàn non hiu hắt, khí