Category: Soạn bài văn lớp 10

Tuần 17 – Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản)

Tuần 17 – Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Vương Duy có phong cách thơ rất trang nhã và bình đạm. Thơ của ông gần gũi với mọi người bởi nó là những bức tranh đẹp của thiên nhiên. 2. Bài

Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản)

Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản) Hướng dẫn Gợi ý đọc thêm Cây quế cành lá sum suê nhưng hoa quế rất nhỏ. Vậy mà nhà thơ cảm nhận được hoa quế rơi. Chi tiết ấy cho thấy đêm rất tĩnh lặng và tâm hồn con người cũng rất đỗi bình yên: Người

Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)

Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán) Hướng dẫn Gợi ý đọc thêm – Về nghệ thuật cấu tứ của bài thơ, điểm độc đáo là chỉ với 28 chữ, Vương Xương Linh đã thể hiện được quá trình chuyển biến tâm trạng của người phòng khuê từ bất tri sầu (vô

Tuần 17 – Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu)

Tuần 17 – Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Hoàng Hạc lâu là cảm xúc của con người khi đối diện với cái đẹp, là nỗi sầu kết đọng vì hoài cổ hay vì nhớ quê hương… Để xác định một cái

Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu)

Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu) Hướng dẫn Lầu Hoàng Hạc xây dựng từ thế kỉ thứ V sau Công nguyên là một thắng cảnh ở góc Tây nam thành Vũ Xương. Đến nay ai đi qua cầu lớn Trường Sơn còn có dịp được ngắm. Sở đĩ có tên như vậy vì

Tuần 17 – Đọc thêm: Thơ hai-cư của Ba-sô

Tuần 17 – Đọc thêm: Thơ hai-cư của Ba-sô Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ma-su-ô Ba-sô (1644 – 1694) sinh trưởng trong một gia đình võ sĩ đạo Sa-mu-rai ở U-ê-nô (nay là tinh Mi-ê). Khoảng năm 28 tuổi, ông chuyển đến Ê-đô (nay là Tô-ki-ô), Nhật Bản.

Đọc thêm: Thơ Hai-cư của Ba-sô

Đọc thêm: Thơ Hai-cư của Ba-sô Hướng dẫn 1. Bài 1. Ba-sô sinh ra ở Mi-ê. Khoảng năm 30 tuổi, ông lên Ê-đô sinh sống. Mười năm sau đó, nhà thơ trở lại thăm quê. Nhưng đi rồi lại thấy nhớ Ê-đô, thấy Ê-đô thân thiết chẳng khác gì quê hương mình. Bài thơ thể