Category: Bài soạn văn THPT

Tuần 18 – Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tuần 18 – Lập dàn ý bài văn thuyết minh Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bài văn thuyết minh cũng được kết cấu theo bố cục ba phần như một bài văn thông thường. 2. Các ý trong phần thân bài của một bài văn thuyết minh có

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minh Hướng dẫn Nhìn chung, bài. văn thuyết minh có 3 phần như sau: a) Mở bài Giới thiệu chung một cách khái quát về đối tượng cần thuyết minh. Có nhiều cách giới thiệu: Có thể nêu nhận xét khái quát, nêu một ấn tượng đặc biệt sâu

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh Hướng dẫn I. KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH a. Phân tích hình thức kết cấu của văn bản “Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân” Gợi ý: Câu (a) Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là một văn bản thuyết minh. Qua