Category: Soạn văn lớp 9 tập 2

Tổng kết phần Tập làm văn

Tổng kết phần Tập làm văn Hướng dẫn I – CÁC KIỂU VĂN BẢN ĐÃ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH Đọc bảng tổng kết trong SGK và trả lời câu hỏi. 1. So sánh các kiểu văn bản (tự sự, miêu tả, thuyết minh, biểu cảm, nghị luận,…) trên từng đặc điểm : mục đích, nội

Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mục đích của hợp đồng là : Ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Ôn các khái niệm khởi ngữ, thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn văn, nghĩa tường minh và hàm ý trên các ngữ liệu cụ thê. II – HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Từ ngữ địa phương là một phần quan trọng của phương ngữ (tiếng địa phương), thể hiện màu sắc riêng của địa phương, có tác dụng làm giàu ngôn ngữ toàn dân. Tuy nhiên, từ ngữ

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Những trường hợp cần viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi: a) Thư (điện) chúc mừng được viết khi người nhận có những sự kiện vui mừng, phấn khởi thực sự mang ý nghĩa như

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được các bộ phận hình thành nền văn học Việt Nam : văn học dân gian và văn học viết của các dân tộc anh em. Văn học viết gồm văn học viết bằng chữ

Tổng kết phần Văn học

Tổng kết phần Văn học Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ôn tập, củng cố kiến thức về các thể loại văn học. 2. Ôn tập, củng cố kiến thức về các giai đoạn văn học. II – HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT 1. Tác phẩm tự sự 1.1. Truyện

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lưu Quang Vũ (1948 – 1988), sinh tại Phú Thọ, quê gốc Quảng Nam, vừa là nhà thơ vừa là nhà viết kịch nổi tiếng. Ngòi bút viết kịch Lưu Quang Vũ rất nhạy bén, sắc