Category: Soạn văn lớp 9 tập 1

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) Hướng dẫn I KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mác-xim Go-rơ-ki (1868 – 1936) là bút danh của A-lếch-xây Pê-scôp, sinh trưởng ở thành phố Ni-giơ-ni Nô-vơ-gô-rốt trong một gia đình lao động nghèo. Pê-scốp mồ côi bố khi mới ba tuổi và sống với ông

Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) Hướng dẫn Câu 7. Các nội dung về văn bản tự sự đã học ở lớp 9 so với các nội dung về kiểu văn bản này đã học ở các lớp dưới: a) Giống: Đều vẫn lấy tự sự (kể chuyện) là phương thức biểu đạt

Cố hương

Cố hương Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lỗ Tấn (1881 – 1936) là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, quê ở phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Ông từng theo học hàng hải, địa chất, y học, sau chuyển sang hoạt động văn học. Sự nghiệp văn học

Ôn tập phần Tập làm văn

Ôn tập phần Tập làm văn Hướng dẫn I – NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Thấy được đặc trưng hai loại văn bản thuyết minh và tự sự. – Thấy được sự kết hợp với các phương thức biểu đạt khác trong hai loại văn bản này: + Trong thuyết minh có

Kiểm tra phần Tiếng Việt

Kiểm tra phần Tiếng Việt Hướng dẫn Bài tập 1 Những từ láy nao nao, nho nhỏ, sè sè, rầu rầu vừa tả cảnh, vừa tả tâm trạng. Nó gợi vẻ hoang vắng, trơ trọi, buồn tẻ của ngôi mộ vô chủ và tâm trạng nao nao buồn của ba chị em Thuý Kiều vào

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Kiến thức về tên tác phẩm, thể loại, tác giả, tóm tắt nội dung, nét nghệ thuật đặc sắc của các tác phẩm thơ và truyện hiện đại từ bài 10 đến bài 15. II –

Chiếc lược ngà (trích)

Chiếc lược ngà (trích) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Quang Sáng (1932 – 2014), quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, ông tham gia bộ đội, hoạt động ở chiến trường Nam Bộ. Từ sau năm 1954, tập kết

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Người kể chuyện trong văn bản tự sự Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Trong văn bản tự sự luôn có một người kể chuyện. Người kể chuyện xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng chủ yếu ở hai hình thức: + Người kể chuyện đóng vai