Category: Soạn bài văn lớp 9

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu) Hướng dẫn I KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mác-xim Go-rơ-ki (1868 – 1936) là bút danh của A-lếch-xây Pê-scôp, sinh trưởng ở thành phố Ni-giơ-ni Nô-vơ-gô-rốt trong một gia đình lao động nghèo. Pê-scốp mồ côi bố khi mới ba tuổi và sống với ông

Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo) Hướng dẫn Câu 7. Các nội dung về văn bản tự sự đã học ở lớp 9 so với các nội dung về kiểu văn bản này đã học ở các lớp dưới: a) Giống: Đều vẫn lấy tự sự (kể chuyện) là phương thức biểu đạt

Cố hương

Cố hương Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lỗ Tấn (1881 – 1936) là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc, quê ở phủ Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Ông từng theo học hàng hải, địa chất, y học, sau chuyển sang hoạt động văn học. Sự nghiệp văn học

Ôn tập phần Tập làm văn

Ôn tập phần Tập làm văn Hướng dẫn I – NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG – Thấy được đặc trưng hai loại văn bản thuyết minh và tự sự. – Thấy được sự kết hợp với các phương thức biểu đạt khác trong hai loại văn bản này: + Trong thuyết minh có

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Những trường hợp cần viết thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi: a) Thư (điện) chúc mừng được viết khi người nhận có những sự kiện vui mừng, phấn khởi thực sự mang ý nghĩa như

Kiểm tra phần Tiếng Việt

Kiểm tra phần Tiếng Việt Hướng dẫn Bài tập 1 Những từ láy nao nao, nho nhỏ, sè sè, rầu rầu vừa tả cảnh, vừa tả tâm trạng. Nó gợi vẻ hoang vắng, trơ trọi, buồn tẻ của ngôi mộ vô chủ và tâm trạng nao nao buồn của ba chị em Thuý Kiều vào

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được các bộ phận hình thành nền văn học Việt Nam : văn học dân gian và văn học viết của các dân tộc anh em. Văn học viết gồm văn học viết bằng chữ

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Kiến thức về tên tác phẩm, thể loại, tác giả, tóm tắt nội dung, nét nghệ thuật đặc sắc của các tác phẩm thơ và truyện hiện đại từ bài 10 đến bài 15. II –