Category: Soạn văn lớp 8 tập 2

Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)

Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập) Hướng dẫn HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 1. Phân tích tác dụng của trật tự từ trong câu: a) […] nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực

Lựa chọn trật tự từ trong câu

Lựa chọn trật tự từ trong câu Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lựa chọn trật tự từ Không phải câu nào cũng gồm nhiều từ, nhưng một câu thường bao gồm một số lượng từ nhất định. Các từ này có thể đứng ở những vị trí khác

Hội thoại (tiếp theo)

Hội thoại (tiếp theo) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lượt lời là gì? Trong một cuộc thoại, chẳng hạn cuộc thoại gồm hai người, mỗi người có thể được nói nhiều lần. Lúc này, người này là người nói, người kia là người nghe. Lúc sau, lại có

Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)

Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ru-xô (1712 – 1778) là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp. Ông là tác giả của những tiểu thuyết nổi tiếng: Giuy-li hay Nàng Hê-lô-i-dơ mới, Ê-min hay