Category: Soạn văn lớp 8 tập 2

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt Hướng dẫn HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP Kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định 1. Xác định các kiểu câu trong đoạn văn: – Câu 1: Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Là câu trần thuật ghép, ở vế 1

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)

Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc) Hướng dẫn HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 1. Phát hiện lỗi và sửa lỗi: a) Chúng em đã giúp các bạn học sinh những vùng bị bão lụt quần áo, giày dép và nhiều đồ dùng học tập khác. Các sự vật liệt kê ở câu này có dạng A

Chương trình địa phương (phần Văn)

Chương trình địa phương (phần Văn) Hướng dẫn HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 1. Đọc lại các văn bản nhật dụng học ở lớp 8, chú ý các nội dung ghi nhớ của mỗi bài. 2. Trước khi chọn vấn đề để tìm hiểu, nên cân nhắc xem vấn đề nào đang là vấn đề nổi

Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)

Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập) Hướng dẫn HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP 1. Phân tích tác dụng của trật tự từ trong câu: a) […] nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực

Lựa chọn trật tự từ trong câu

Lựa chọn trật tự từ trong câu Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lựa chọn trật tự từ Không phải câu nào cũng gồm nhiều từ, nhưng một câu thường bao gồm một số lượng từ nhất định. Các từ này có thể đứng ở những vị trí khác