Category: Soạn văn lớp 8 tập 1

Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Dấu ngoặc kép được sử dụng để đánh dấu: – Lời dẫn trực tiếp của nhân vật. Lời dẫn đó có thể là: + Một từ ngữ + Một câu + Một đoạn Những từ ngữ được dùng với nghĩa, với cách

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đề văn thuyết minh Đề văn thuyết minh ở đây được hiểu là đề bài tập làm văn được các thầy (cô) giáo nêu ra trong các giờ tập làm văn trong nhà

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Dấu ngoặc đơn Dấu ngoặc đơn được sử dụng để đánh dấu phần chú thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm). – Cấu tạo của phần chú thích này có thể là: + Một từ, ví

Bài toán dân số

Bài toán dân số Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bài toán dân số là một văn bản nhật dụng thể hiện chủ đề dân số (trong mối quan hệ với tương lai của mỗi dân tộc), khá hấp dẫn vì nó được viết theo phương thức lập luận kết

Phương pháp thuyết minh

Phương pháp thuyết minh Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Bài này yêu cầu các em hiểu các phương pháp thường được sử dụng để trình bày nội dung trong văn bản thuyết minh. 1. Muốn thuyết minh cần phải có tri thức Muốn viết được một văn bản thuyết minh

Ôn dịch, thuốc lá

Ôn dịch, thuốc lá Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hút thuốc lá tưởng là một thú vui vô hại, nhưng thực chất vô cùng nguy hiểm đối với sức khoẻ và tính mệnh của con người. 2. Hút thuốc lá dễ gây nghiện và sự nghiện thuốc lá lây

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Bài này yêu cầu các em hiểu được vị trí và vai trò của văn bản thuyết minh trong đời sống của con người cũng như những đặc điểm cơ bản của kiểu văn bản này. Vì

Câu ghép

Câu ghép Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Ở bài này, các em cần nắm vững hai nội dung sau: – Đặc điểm của câu ghép. – Cách nối các vế câu ghép. A. Đặc điểm của câu ghép Câu ghép là câu được tạo thành từ hai cụm C –