Category: Soạn văn lớp 8 tập 1

Ôn luyện về dấu câu

Ôn luyện về dấu câu Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bảng tổng kết về dấu câu Dấu câu Công dụng Dấu chấm Đặt cuối câu trần thuật. Dấu chấm hỏi Đặt cuối câu nghi vấn. Dấu chấm than Đặt cuối câu cầu khiến và câu cảm thán. Dẩu phẩy

Đập đá ở Côn Lôn

Đập đá ở Côn Lôn Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Phan Châu Trinh (1872 – 1926), hiệu là Tây Hồ, biệt hiệu Hi Mã, quê ở làng Tây Lộc, huyện Hà Đông (nay là thôn Tây Hồ, xã Tam Phước, huyện Tam Kì, tính Quảng Nam). Ông đỗ Phó

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Phan Bội Châu (1867 – 1940) tên thuở nhỏ là Phan Văn San, tên hiệu chính là Sào Nam, người làng Đan Nhiệm (có tài liệu ghi là Đan Nhiễm), nay là xã Nam Hoà, huyện Nam

Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng Hướng dẫn Đề bài: Thuyết minh về Kính đeo mắt. 1. Yêu cầu – Trình bày được cấu tạo của kính đeo mắt. – Tác dụng của kính. – Cách bảo quản, giữ gìn. 2. Quan sát và tìm hiểu – Hình dáng + Hình dáng

Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Dấu ngoặc kép được sử dụng để đánh dấu: – Lời dẫn trực tiếp của nhân vật. Lời dẫn đó có thể là: + Một từ ngữ + Một câu + Một đoạn Những từ ngữ được dùng với nghĩa, với cách

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đề văn thuyết minh Đề văn thuyết minh ở đây được hiểu là đề bài tập làm văn được các thầy (cô) giáo nêu ra trong các giờ tập làm văn trong nhà

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Dấu ngoặc đơn Dấu ngoặc đơn được sử dụng để đánh dấu phần chú thích (giải thích, thuyết minh, bổ sung thêm). – Cấu tạo của phần chú thích này có thể là: + Một từ, ví

Bài toán dân số

Bài toán dân số Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bài toán dân số là một văn bản nhật dụng thể hiện chủ đề dân số (trong mối quan hệ với tương lai của mỗi dân tộc), khá hấp dẫn vì nó được viết theo phương thức lập luận kết