Category: Soạn văn lớp 8 tập 1 rút gọn

Bài 15 – Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Bài 15 – Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Hướng dẫn ĐỌC – HIỂU VĂN BẲN 1. Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông được viết theo thể Đường luật thất ngôn bát cú, tuân theo đúng các quy tắc về bố cục, vần, niêm luật… của thế thơ này. Bài thơ có tám

Bài 14 – Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

Bài 14 – Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng Hướng dẫn ♦ Đề bài: Thuyết minh cái phích nước. Gợi ý Bài nói cần nêu rõ được công dụng, cấu tạo, nguyên lí giữ nhiệt và cách bảo quản cái phích nước, thứ đồ dùng thường có trong mỗi gia đình chúng

Bài 14 – Dấu ngoặc kép

Bài 14 – Dấu ngoặc kép Hướng dẫn I. CÔNG DỤNG Dấu ngoặc kép trong những đoạn trích dùng để đánh dấu: a) Lời dẫn trực tiếp (một câu nói của Găng-đi). b) Từ ngữ được hiểu theo một nghĩa đặc biệt: dùng từ ngữ “dải lụa’’ để chỉ chiếc cầu (ẩn dụ). c) Từ

Bài 14 – Chương trình địa phương (phần Văn)

Bài 14 – Chương trình địa phương (phần Văn) Hướng dẫn 1. Lập bảng danh sách các nhà văn, nhà thơ quê ở thành phố, tỉnh hoặc quận, huyện nơi em ở theo mẫu. Chú ý: Chỉ thống kê những tác giả có sáng tác được công bố trước năm 1975. STT Họ và tên

Bài 13 – Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Bài 13 – Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm Hướng dẫn I. DẤU NGOẶC ĐƠN 1. Đọc những đoạn trích và trả lời câu hỏi: Dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích trên dùng dể làm gì? Dấu ngoặc đơn trong những đoạn trích: a) Dùng để đánh dấu phần giải thích nhằm làm

Bài 13 – Bài toán dân số

Bài 13 – Bài toán dân số Hướng dẫn ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN 1. Xác định bố cục, nêu nội dung chính của mỗi phần. Riêng về phần thân bài, hãy chỉ ra các ý lớn (luận điểm). – Mở bài (từ đầu đến “sáng mắt ra”). Đặt vấn đề: Bài toán dân số